درباره نشریه

مجله دین و طبیعت با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کسب موافقتهای مربوطه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران از نیمه دوم سال 1399 فعالیت خود را آغاز و نخستین شماره آن در پائیز و زمستان سال 1400 منتشر خواهد شد.